[Đoản văn] MinFood #2


dbsk-max-changmin-5-484072

#2

Author: Diệp Hàn Yên

Pairing: MinFood

Rating: G

Disclaimer: Ta không sở hữu họ. Họ thuộc về nhau.

Changmin: Em là gì đối với các hyung?

Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu: Ác quỷ.

Changmin: Gì cơ?

Yunho, Jaejoong, Yoochun, Junsu: Ác quỷ, và là cái đồ ham ăn. Tiếp tục đọc